Tuesday 23 April 2013

ನೆನಪುಗಳು ಚಿತ್ರವಾಗಿ..

ಕಾ.ತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ..ಬಹಳ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು.
 ಸಂಧ್ಯಾ,ಮಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ,ತಂಗಿಯ ಮಗಳು ಸಾಗರಿಯೊಂದಿಗೆ


 ಕಿಟಕಿಯಾಚೆಯ ನೋಟ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ
ಪ್ರಾರ್ಥನಾಳ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್


ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಚಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿ.


 ಡಿ.ವೈ.ಎಫ್.ಐ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಪ್ರಾರ್ಥನಾಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ


ನೆನಪುಗಳು ಚಿತ್ರವಾಗಿ..

ಕಾ.ತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ..ಬಹಳ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು.
 ಸಂಧ್ಯಾ,ಮಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ,ತಂಗಿಯ ಮಗಳು ಸಾಗರಿಯೊಂದಿಗೆ


 ಕಿಟಕಿಯಾಚೆಯ ನೋಟ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ
ಪ್ರಾರ್ಥನಾಳ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್


ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಚಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿ.


 ಡಿ.ವೈ.ಎಫ್.ಐ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಪ್ರಾರ್ಥನಾಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ